Zbiorniki paliwa

Zastosowanie produktów FERTAN

Usuwanie rdzy ze zbiorników

Dwuskładnikowa specjalna powłoka do malowania wnętrz zbiorników paliwa, odporna na działanie wszystkich znanych paliw silnikowych. Nadaje się do pokrywania wnętrz zbiorników paliwa wykonanych ze stali lub aluminium stosowanych do przechowywania wszelkich rodzajów benzyn, oleju napędowego i opałowego, a także do okrętowych zbiorników balastowych i wodnych.

Stalowe zbiorniki paliwa są szczególnie podatne na wewnętrzne rdzewienie. Dawniej, kiedy stosowano paliwa z dodatkami ołowiowymi problem korozji zbiorników paliwa nie był szczególnie dokuczliwy. Niestety paliwa bezołowiowe zawierają specjalne dodatki jak np. MTBE, które oddziałują niekorzystnie na powierzchnie zbiorników. Procesy te występują nawet w zbiornikach silników dwusuwowych zawierających mieszankę benzyny z olejem. Nie chroni obecnie przed korozją praktykowane niegdyś stale utrzymywanie maksymalnego poziomu paliwa w zbiorniku. Dlatego też zabezpieczenie ich wnętrz w pojazdach zabytkowych (i nie tylko) stało się ważnym elementem procesu restauracji pojazdu. Wiadomo wszak, że korozja zbiornika, to nie tylko możliwość perforacji jego ścianek, ale zanim to nastąpi oznacza dla nas niekończące się kłopoty z układem zasilania. Dlatego pokrycie wnętrza zbiornika specjalnym pokryciem TAPOX – 2K zabezpiecza nas przed tymi kłopotami.

Prawidłowe nałożenie powłoki wymaga ścisłego przestrzegania opisanego poniżej sposobu postępowania. Jeżeli nasz zbiornik paliwa skorodował wewnętrznie należy zachować następującą procedurę.

Po pierwsze należy zbiornik zdemontować z pojazdu i całkowicie usunąć z niego paliwo.

UWAGAOPARY BENZYNY SĄ NIEZWYKLE WYBUCHOWE.

Następnie należy pozamykać wszelkie otwory zbiornika i wlać do niego około 50cm³ płynu myjącego i dod gorącej wody. Można użyć dowolnego środka myjącego np. do naczyń. Celem tej operacji jest wstępne umycie zbiornika i usunięcie wszelkich ruchomych pozostałości i zanieczyszczeń. Należy poruszać zbiornikiem tak, aby mieszanina mogła dotrzeć we wszystkie jego zakątki. Pozostawić zbiornik na około godzinę poruszając nim co jakiś czas. Następnie zlać płyn myjący.

W kolejnych operacjach niezbędne jest użycie gumowych rękawic ochronnych!!

W następnym kroku należy wlać do zbiornika roztwór środka FEDOX (przygotowany zgodnie z recepturą podaną w instrukcji FEDOX – 1 litr koncentratu + 10 litrów wody). Wypełniony roztworem zbiornik paliwa pozostawiamy na ok. 12 godzin w temperaturze nie niższej niż 20°C (prosimy o przeczytanie instrukcji stosowania preparatu FEDOX – umieszczonej na butelce).

Następnie należy zlać roztwór do odpowiedniego naczynia. Jeżeli płyn nie jest mocno zanieczyszczony można go jeszcze użyć do kolejnych odrdzewień. Można go także przefiltrować używając do tego celu np. filtra od ekspresu do kawy.

Kolejną czynnością jest dokładne wymycie zbiornika za pomocą wody. Wskazane jest otwarcie wszystkich otworów w celu dokładnego opróżnienia zbiornika z wody.

Po upewnieniu się, że zbiornik został całkowicie opróżniony należy ponownie pozamykać wszystkie jego otwory. Wnętrze zbiornika powinno być wilgotne przed wykonaniem operacji. Następnie przez otwór wlewowy wlać FERTAN Rust Converter licząc 0,25 litra na 10 – 15 litrów pojemności zbiornika paliwa (Np. do zbiornika 30 litrowego należy wlać od 0,5 do 0,7 litra). Zastosowanie większej ilości środka nie jest szkodliwe, ale powoduje niepotrzebne zwiększenie kosztu operacji. Teraz należy obracać i wstrząsać zbiornikiem tak, aby całe jego wnętrze zostało dokładnie pokryte odrdzewiaczem. Zaleca się np. pozostawianie na chwilę zbiornika w różnych pozycjach. Powodzenie całej operacji w dużym stopniu zależy od dokładnego pokrycia najmniejszych zakamarków zbiornika odrdzewiaczem. Następnie należy zlać nadmiar płynu do czystego plastykowego pojemnika (można go używać ponownie). Teraz należy odsłonić wszystkie otwory zbiornika i pozostawić go w spokoju na około 24 godziny w temperaturze 20ºC, aby zaszły reakcje chemiczne z powierzchnią zbiornika. Po upływie 24 godzin należy dokładnie wypłukać zbiornik wodą. Następnie starannie wylać resztki wody ze zbiornika i pozostawić go do wyschnięcia.

UWAGA: W przypadku rozlania odrdzewiacza należy go natychmiast starannie usuwać za pomocą mokrej gąbki, gdyż powoduje on odbarwienia wielu rodzajów powierzchni.

Chociaż opisane powyżej postępowanie wydaje się pracochłonne i zajmujące sporo czasu to jednak upewnia nas, że nałożone warstwy ochronne nie będą odpryskiwały w przyszłości dając optymalne zabezpieczenie zbiornika paliwa.

Mając tak przygotowany zbiornik (umyty i odrdzewiony) możemy przystąpić do zasadniczej pracy polegającej na nałożeniu pokrycia 2-K Epoxy TAPOX. Niezbędne jest zapewnienie urządzenia dającego delikatny niewielki nawiew do wnętrza zbiornika paliwa. Może to być np. lekki strumień powietrza z kompresora. Delikatny strumień powietrza ma za zadanie lepsze rozprowadzenie T APOX 2K po ściankach zanim zacznie twardnieć.

UWAGA: nie wolno używać żadnych urządzeń typowo elektrycznych (odkurzaczy, suszarek itp.) gdyż opary Tapoxu są łatwopalne i wybuchowe. Nie wolno też używać otwartego ognia i należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.

Przed zastosowaniem pokrycia środkiem 2-K Epoxy TAPOX należy go dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Dostarczone opakowania TAPOXu i utwardzacza zapewniają poprawne proporcje tych składników. Opakowanie o zawartości 415g TAPOXu i 125ml utwardzacza wystarcza na pokrycie wnętrza zbiornika paliwa o pojemności 30 litrów.

Należy pozamykać wszystkie otwory zbiornika. Jeśli używamy oryginalnego korka wlewowego zaleca się przysłonięcie go za pomocą folii z tworzywa sztucznego, aby uniknąć wniknięcia środka do jego wnętrza i ewentualnego unieruchomienia jego mechanizmów. Następnie wlać do jego wnętrza dokładnie wymieszany TAPOX z utwardzaczem. Teraz należy wielokrotnie obracać zbiornikiem w celu dokładnego rozprowadzenia środka wewnątrz zbiornika. Upewniwszy się, że środek powinien dostać się do wszystkich zakamarków zbiornika należy zdjąć wszystkie korki ze zbiornika i zlać nadmiar środka do oryginalnego opakowania i przechować go po zamknięciu w temperaturze ok. 4°C (np. w lodówce) – będzie nam jeszcze potrzebny. Wszelkie zabrudzenia wyciekającym TAPOXem należy natychmiast usuwać za pomocą rozpuszczalnika Nitro.

Następnie należy zbiornik odwrócić tak, aby największy jego otwór znalazł się na dole i pozwolić mu na wysychanie przez około 30 minut. Po czym należy zapewnić delikatny przepływ powietrza przez zbiornik przez około 3 godziny. Zalecane ciśnienie powietrza to 0,2 do 0,4 bar. Wyższe ciśnienie· może powodować uszkodzenie naniesionej powłoki ochronnej. Pełne stwardnienie powłoki następuje po około 6 – 12 godzinach (w zależności od warunków otoczenia), po czym należy powtórzyć proces pokrywania wnętrza powłoką i utwardzania. W tym celu należy użyć przechowywaną przez nas pozostałość TAPOXu, która powinna być przechowywana do tego czasu w zamkniętym naczyniu w temperaturze ok. 4°C. Po wlaniu do wnętrza preparatu należy ponownie rozprowadzić go po wnętrzu zbiornika, pozostawić na około pół godziny i następnie zapewnić delikatny przepływ powietrza przez 3 godziny.

Po zakończeniu operacji należy zbiornik pozostawić na minimum 5 dni (120 godzin) w temperaturze 20°C w celu ostatecznego utwardzenia powłoki.